1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Mgr. Eva Vavrouchová
Mgr. Eva Vavrouchová

Mgr. Eva Vavrouchová

personální ředitelka HESTEGO a.s.

5. října 2015 ve Vyškově

Se společností Business Success spolupracujeme od roku 2008. V tomto roce se naši vrcholoví manažeři poprvé zúčastnili Motivačního semináře pro vedoucí pracovníky a odnesli si z něj myšlenky, které se staly základem budování naší firemní kultury založené na etice a na výkonu.

Od té doby naši zaměstnanci z různých úrovní řízení a z obchodního úseku absolvovali desítky otevřených seminářů a kolegové z Business Success připravili také spoustu tréninků přímo pro naše potřeby. Semináře Business Success jsou vždy velmi praktické a aplikace naučených principů do praxe vyžaduje jen důslednost. Z většiny seminářů odcházejí účastníci s konkrétními výstupy, které stačí jen použít. Vždy je také k dispozici konzultant, který se zaváděním poradí a pomůže. A hlavně, všechno to funguje.

Mohu zde uvést dva konkrétní příklady ze společnosti HESTEGO:

V roce 2013 proběhl trénink „Kondice – systémový nástroj k úspěchu“, na který pak navázalo pět konzultačních dnů. Členové TOP managementu se nejen teoreticky seznámili s využíváním statistik při řídící práci, ale díky konzultacím si zvykli tento nástroj zcela běžně používat v každodenní praxi. Zavedení statistik nám velice pomáhá při přijímání důležitých rozhodnutí. Čísla nelžou (jsou-li poctivě vyplněna). Naše statutární ředitelka je ekonom, finančník a důsledně vyžaduje čísla nejenom po obchodnících a po výrobě, ale také po personalistech, po logistice, po kvalitářích, po správě budov,…

Velmi úspěšné se také ukázalo uplatňování principů Business Success v personalistice a v řízení lidí obecně. V posledních třech letech získalo HESTEGO díky řízení založenému na etice a na vyžadování vysokého výkonu řadu významných ocenění: Firma roku 2014 v Jihomoravském kraji, 3. místo v kategorii Progresivní zaměstnavatel v Jihomoravském kraji v soutěži Zaměstnavatel roku (2013 a 2015) atd.

Dnes je ve společnosti HESTEGO naprosto samozřejmé, že každý nový manažer absolvuje Motivační seminář u Business Success. Všichni tak mluvíme „stejným jazykem“, všichni vyžadujeme po svých podřízených konkrétní a měřitelný výsledek práce, který definujeme v popisech pracovních míst, a hodnotíme jeho dosahování při pravidelných hodnotících pohovorech. Všichni si vedeme statistiky a na jejich základě stanovujeme další kroky při řízení svých útvarů. A všichni také ctíme Etický kodex, který jsme si v roce 2009 definovali a se kterým od té doby pracujeme jako se základním dokumentem naší společnosti.

Mgr.Eva Vavrouchová

personální ředitelka | HR director

mobil +420 603 468 211| vavrouchova@hestego.cz

skype: hestego1

HESTEGO a.s.
Na Nouzce 470/7 | CZ 682 01 Vyškov
tel. +420 517 321 069 | fax +420 517 321 010
www.hestego.cz