1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Petra Kaldová
Petra Kaldová

Petra Kaldová

jednatelka společnosti AZS 98, s.r.o.

V Plzni 9. února 2016

Naše společnost AZS 98, s. r. o. se více než 15 let pohybuje na trhu stavebních prací a více než 10 let se specializuje na recyklaci stavebního demoličního odpadu. To znamená, že z vybourané sutě vyrobíme drcením a tříděním recyklované kamenivo. To se pak používá jako náhražka za přírodní kamenivo do konstrukčních vrstev zpevněných ploch, jako zásypy inženýrských sítí nebo stavební materiál pro výrobu betonových stavebních prvků – prefabrikátů.

Od roku 2004, kdy jsme se začali zabývat recyklací, jsme vybudovali 12 stacionárních recyklačních center ve 4 krajích České republiky, která provozujeme dodnes, a to včetně stavební výroby a demolic. V průběhu let jsem přišla na to, že s rozšiřující se působností a zvyšujícím se počtem provozů je zapotřebí vnitrofiremního systému, abychom byli schopni takové množství středisek řídit.

Na setkání obchodního klubu Business for Breakfast jsem se setkala se zástupcem společnosti Business Success, spol. s r. o., panem Martinem Kepkou. Naprosto mne uchvátilo jeho výstižné hodnocení zastupovaného oboru – tedy vzdělávání firem, které vypovídalo o všem:

 

„Máte-li z podnikání depku, zavolejte pana Kepku!“

 

Po pár upřesňujících informacích bylo rozhodnuto – absolvovat přednášku Jsem dobrý šéf? – a přínos byl pro firmu hned a hmatatelný: zbavila jsem se jednoho „tygra“ – jednoduše řečeno zaměstnance bez přínosu, tzv. spotřebič. Naše společnost tak díky Business Success začala šetřit cca 320.000,00 Kč ročně.

Následoval Motivační seminář pro vedoucí pracovníky – zde mi Business Success otevřel oči i cestu k mému vysněnému cíli, tedy zavedení funkčního systému do naší společnosti.

Nešli jsme mílovými kroky, ale spíše malými, jistými krůčky. A v procesu stále pokračujeme. V současné době máme vytvořenou strukturu společnosti, pracujeme na sepsání popisů pracovních míst – zde čerpáme know-how z publikace pana Rance Jak sepsat klobouky? – tedy přehledný a jednoduchý návod, jak popis vhodně zpracovat.

Záhy jsem si uvědomila, jak je pro společnost přínosné spolupracovat s renomovanou firmou a vzdělání zajistit nejen vrcholnému managementu, ale i provozním vedoucím a obsluhám jednotlivých středisek společnosti.

 

Za společnost AZS 98, s.r.o.

Kaldová Petra

Jednatelka společnosti