1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Pavla Endlová
Pavla Endlová

Pavla Endlová

AML Holding a.s.

Pardubice 15. dubna 2016

Se společností Performia a společností Business Success spolupracuji druhým rokem, a protože výsledky naší spolupráce mají významný dopad do holdingových struktur, které prostřednictvím správy holdingu dozoruji, rozhodla jsem o této významnosti dát vědět sestavením tohoto referenčního dopisu.

Obchodní spolupráci se společnostmi jsme zahájili z našeho podnětu, kterým bylo poznání, že lidé v klíčových pozicích našeho holdingu jsou potenciálem, na kterém bychom rádi stavěli a v rámci dalšího růstu skupiny je posouvali dál. Nebyli jsme si však jisti, že známe dokonale jejich možnosti a jejich osobnosti. A právě pro tento záměr poznání a porozumění jsme oslovili nejprve společnost Performia a dále pro oblast vzdělávání našich klíčových pozic také společnost Business Success.

Pokud jsem pro tuto spolupráci měla nějaké očekávání, rozhodně nepřekračovalo hranici věcnosti. Jinými slovy po ukotvení myšlenky vykročit, ujít vytyčenou cestu, porozumět, vyhodnotit a aplikovat v praxi.

Skutečný výsledek, produkt, který jsem si jménem společnosti AML Holding a.s. od svých obchodních partnerů uvedených v záhlaví tohoto dopisu objednala a následně skutečně obdržela, byl a stále zůstává ve významném nadbytku oproti očekávání.

A právě pro tento výsledek, pro lepší porozumění směrem ke všem lidem, kteří jsou součástí mým pracovních a také osobních kruhů, pro odosobnění sebe sama od nepříjemných situací, pro kvalitnější systém a organizaci posílám dál tento vzkaz:

Běžte a poznejte společnost Performia a společnost Business Success, naučí Vás stát se lepšími a ukáží Vám cestu, která v pravdě není aktivy měřitelná. A vězte, že dívat se na Ty, kteří jsou pevní a kteří si věří, je obohacující pohled.

S úctou a poděkováním týmům obou společností,

Pavla Endlová