Kvalita seminářů se odrazila na postoji našich zaměstnanců ve vztahu ke společnosti i ve vztahu mezi zaměstnanci na všech pracovištích tak, že jsme mohli na podzim roku 2004 rozjet nový projekt „Obchodní oddělení“ a již koncem roku jsme se mohli těšit velkých úspěchů tohoto oddělení.