Novinky a články

Štítek: k-klb

Jan Štěpánek

Jan Štěpánek

Kurz je skvělý. Mám plné pochopení jak psát klobouky a vímám, že to má opravdu smysl. Klobouky nám umožní zvýšit efektivitu a radost v naši práci.

Petra Langová

Petra Langová

Kurz Jak sepsat klobouky mě naučil vytvářet popis pracovního místa. Díky tomu jak jsem psala jednotlivé klobouky, jsem si zárověň uvědomila, co nám ve firmě chybí. Jaké činnosti děláme, aniž bychom měli nějak definované, jak je dělat. Tohle určitě využiju a chybějící postupy sepíšeme. Celý kurz je hodně intenzivní, ale zároveň logicky složený, takže mě provedl velice jednoduše na konec. Odvážím si také 3 klobouky, které ještě doladíme a můžeme hned použít.

Václav Krajňák

Václav Krajňák

Konečně jsme výrazně pohli kritickou částí pro růst firmy. Byly to náročné chvíle, které jsem díky supervizorovi zvládl a nyní mám jistotu pro delegaci věcí na nové lidi ve firmě.

Jakub Hovězák

Jakub Hovězák

Při aplikaci vědomostí, nabytých v kurzu Jak sepsat klobouky, se mi rozšíří možnosti, jak jednoduchým a férovým způsobem hodnotit podřízené a lépe od nich vyžadovat „úplně vykonané“. Dále si budu jistý, že po projití svých klobouků jsou si vědomi jejich role a že mají všechny potřebné informace.

Ing. Michal Pokorný

Ing. Michal Pokorný

Kurz umožnil praktické procvičení sepsání klobouků, nejprve obecně, pak na konkrétních příkladech z naší firmy.
Jako první zavedeme sepsání klobouků pro všechny zaměstnance.

Jakub Marcell

Jakub Marcell

Kurz mi určitě ukázal cestu a úplně mě naučil jak nastavit různá pravidla, jak vyžadovat od lidí znalosti, které už mají znát. Určitě mi to usnadní zaučování nových lidí.
Jako první zavedeme kompletní sestavení návodek, směrnic, podle kterých se dají jednoduše a efektivně řídit lidi a vlastně celá firma.

Ing. Alžběta Žáková

Ing. Alžběta Žáková

Bylo to intenzivní, ale podpořilo to mé přesvědčení, že informace z těchto (kurzů) seminářů mne posouvají správným směrem. Jen je potřeba vše uvést do praxe a postupně zdokonalovat. Jako první zavedeme: vypracujeme organizační strukturu firmy. Postupně zpracujeme klobouky od klíčových pozic po ty méně klíčové.

Markéta Hrbková

Markéta Hrbková

Efektivně vedený kurz s okamžitým ověřením správného pochopení a praktické aplikace tématiky. Srozumitelné podklady. Úžasné zázemí a servis po celou dobu kurzu. Velmi přátelské jednání všech v BS. Vysoké standardy na každé pozici.

Ivan Hrubý

Ivan Hrubý

Byť již ve společnosti klobouky zpracovávám a uvádím do praxe, bylo vhodné a přínosné si určité provázanosti v klobouku ujasnit. Dle nabytých informací upravím určité klobouky ve firmě.
Zároveň si více uvědomuji, jaké postupy ve firmě je nutné dopracovat.

Daniel Vintera

Daniel Vintera

Jsem rád, že je kurz při troše snahy stihnutelný za 2 dny 🙂 Kurz mě přiměl o pracovních pozicích přemýšlet více detailně, hlavně ve vztahu k pravomocem, které nejsou-li stanoveny a vyjasněny, pak taková pozice vlastně nemá smysl.