Osobní údaje

Business Success odpovídá za pečlivé nakládání s osobními údaji poskytnutými zákazníky nebo získanými z objednávek zákazníků nebo z jejich návštěv internetových stránek a dále za ochranu těchto osobních údajů. Právnickou osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů dle českého zákona o ochraně údajů je společnost Business Success.

Osobní údaje budou používány pro účely zpracování objednávek, pro marketingové účely, pro účely zkvalitňování služeb a podoby internetových stránek a především k tomu, aby společnost Business Success mohla plnit své závazky vůči zákazníkům. Tyto údaje budou používány například ke kontaktování zákazníků v případě prodlení nebo problémů s dodávkou služeb a zboží.

Business Success používá osobní údaje pouze v rámci své obchodní skupiny. Business Success nikdy neprodává, nevyměňuje ani neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám k jakýmkoli jiným účelům než k marketingu společnosti Business Success. Osobní údaje mohou být zasílány pečlivě vybraným třetím stranám pouze za účelem plnění závazků společnosti Business Success vůči zákazníkům. Business Success může například poskytnout adresy přepravním společnostem v souvislosti se zasíláním objednávek zákazníkům.

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu potřebnou k tomu, aby společnost Business Success mohla poskytnout své služby vyžadované příslušným zákazníkem, po dobu trvání vztahu mezi zákazníkem a společností nebo po dobu povolenou zákonem.

Zákazník má právo vědět, jaké osobní údaje o něm společnost Business Success uchovává. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo irelevantní, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu nebo vymazání.

Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. V takovém případě žádáme zákazníky, aby se obrátili na marketingové oddělení  společnosti Business Success na adrese marketing@success.cz.

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.