1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Miroslav Netušil
Miroslav Netušil

Miroslav Netušil

jednatel společnosti Czech promotion print, s.r.o.

V Praze dne 7. srpna 2007

Vážená slečno Pivková,

když jsem se před časem setkal s nabídkou vzdělávacích programů a seminářů společnosti BUSINESS SUCCESS, nevěnoval jsem této nabídce příliš pozornosti a to z důvodu předchozí velmi špatné osobní zkušenosti s firmami podobného zaměření.

Po našem osobním rozhovoru, na kterém jste mi objasnila základní rysy vašich „neuvěřitelných seminářů“ jsem pochopil, že se dotýkají právě těch témat, která naši společnost trápí nejvíce. Rozhodnutí o absolvování prvních dvou základních seminářů – „Neuvěřitelného semináře o prodeji“ a „Motivačního semináře pro vedoucí pracovníky“, přišlo v zápětí.

Na obou výše zmíněných seminářích jsem si uvědomil naprosto jiný a logický pohled na celou problematiku prodeje a pozici šéfa. A co víc, dostal jsem odpovědi na spoustu svých otázek. Mimo obsah seminářů bych velmi kladně ohodnotil zaujetí a nasazení lektorů, kteří nám tyto informace naprosto přirozenou formou vštípili do paměti.

Po návratu na pracoviště jsem byl šokován tím, že Vaše technologie funguje. Zavedením poznatků ze seminářů do praxe se naše firma posunula hodně dopředu nejen po stránce obchodní, ale také v oblasti mezilidských vztahů v našem kolektivu, což se projevilo na celkovém výsledku naší společnosti. Proto jsem velmi rád, že jsme v oblasti vzdělávání zvolili jako strategického partnera Vaši společnost BUSINESS SUCCESS.

Přeji Vám mnoho dalších minimálně stejně tak velmi spokojených klientů.

S pozdravem,

Miroslav Netušil

jednatel společnosti

CZECH PROMOTION print, s.r.o.