Novinky a články

Štítek: ir-nstr

Miroslav Jakubec, Servis Climax a.s.

Miroslav Jakubec, Servis Climax a.s.

Naše kontakty mají počátek v roce 2001. Tehdy jsme zaměstnávali 100 lidí a dosahovali obratu kolem 100 mil Kč. Měli jsme velké cíle a nadšení něčeho dosáhnout, ale dost dobře jsme nevěděli, jak na to. S Vaší pomocí jsme začali tvořit klobouky, statistiky a nakonec i orgboard. Pravidelně jsme se potkávali na seminářích a schůzkách, kde jste nám pomáhali vidět věci jednodušeji a smysluplněji. V letošním roce se naše společnost přiblíží obratu 1 mld Kč a zaměstnává 420 osob. Bez nadsázky se dá říci, že je to i Vaší zásluhou.

Ing. Jan Duda

Ing. Jan Duda

Seminář jsem absolvoval s velkým nadšením a těšil jsem se, jak vše aplikuji do praxe. Zde mne však čekalo pořádné vystřízlivění, ukázalo se, že zavedení probíraného do praxe je pro mne výrazně těžší než jsem očekával. Nevzdal jsem se však, domluvil si konzultaci u nás ve firmě a následně také některé další semináře. Přestože jsem nedokázal prosadit vše, co jsem si předsevzal, postupně se situace mění a já cítím, že i ostatní ve firmě si uvědomují, že se jedná opravdu o změny k lepšímu. I když někdy náročné.

Martina Zacharová, PAS, s.r.o.

Martina Zacharová, PAS, s.r.o.

Po absolvování prvního semináře „Motivační seminář pro vedoucí pracovníky“, jsem měla velkou chuť mnoho věcí ve firmě změnit. Čekala nás dlouhá cesta, ale s každým seminářem jsem část věcí zavedla a zlepšila, ale stále to bylo pomalé. Bylo jasné, že musím víc zapojit kolegy, vedoucí pracovníky i zbytek týmu. Protože nestačí vzdělávat jen jednoho nebo pár lidí ze skupiny, je nutné vzdělávat celou skupinu.

Václav Větrovec, VETOS dveře a zárubně s.r.o.

Václav Větrovec, VETOS dveře a zárubně s.r.o.
Začal jsem získané informace aplikovat do praxe a začal navštěvovat další semináře a kurzy společnosti Business Success. Přijímal jsem nové a nové informace. A stále více jsem zjišťoval, že je přede mnou velká cesta vzdělávání a dávání věcí do pořádku. Václav Větrovec...

Mgr. Eva Maurerová, Alfa Software, s.r.o.

Mgr. Eva Maurerová, Alfa Software, s.r.o.
Spolupráci s firmou Business Success můžu s čistým svědomím doporučit všem vedoucím pracovníkům, kteří se dnes a denně potýkají s tím, že přesně vědí, CO chtějí, ale nejsou si úplně jistí, JAK toho dosáhnout rychle a efektivně. Vedení firmy s kvalitním konzultantem za...

Libor Sedláček

Libor Sedláček

Již od prvního „Semináře pro vedoucí pracovníky“ jsme cítili, že materiály pro vzdělávání firmy „BS“ čerpají z poznatků pracovního života a že toto smýšlení je nám blízké. I my jsme chtěli mít opravdový pořádek ve firmě, kde jsou na prvním místě lidé: zákazníci i zaměstnanci.