Novinky a články

Štítek: s-mkvp

David Kluz

David Kluz

Motivační seminář, vedený Business Success, považuji za velice přínosný.
Od umění lektora přednášet poutavě a zábavně, kvalitní obsah i provázející materiály, až po prostředí a péči o zúčastněné.
Nabyté vědomosti, s přesahem do osobního života, mě motivovaly k zavedení nových procesů a efektivnějšímu vedení.
Za zvlášť důležité považuji dostávat úplně vykonané.

Ing. Miroslav Cholasta

Ing. Miroslav Cholasta

Úžasné! Potvrdil jsem si to, co dělám dobře a naopak špatně!
Určitě seminář pomohl urovnat myšlenky a převést je na znalosti, které se dají reálně využít.
Přednášející je opravdu profesionál.

Ing. Roman Michalec

Ing. Roman Michalec

Motivační seminář pro vedoucí pracovníky předčil mé očekávání. Doplnil mi skládačku práv a povinností šéfa. Tímto doplněním mi dávají věci více smysl a současně vím, co bych měl chtít a jak systém ve firmě změnit.

PhDr. Jana Horáková

PhDr. Jana Horáková

Po semináři si dávám větší pozor na to, abych nepřebírala zodpovědnost za své zaměstnance a vracím jim jejich úkoly, někdy se jedná o úplné drobnosti. Takže nedělám jejich práci, ale odkazuji je na internet a podobně. I tyto drobnosti berou čas a vytrhují z práce. Uvědomila jsem si, jak často funguji jako databanka, informační kancelář nebo poradna pro situace, které by měl zaměstnanec při svých kompetencích zvládnout. Ale rychlejší je jít za šéfem a získat hotovou věc.

Libuše Heckelová

Libuše Heckelová

Překvapilo mě, s jak jednoduchými principy se daří vylepšit kvalitu nejen firemního, ale i osobního života.

Je stále na čem pracovat, ale už vím jakým směrem a o co se při tom opřít. Jsem ráda, že jsem tady mohla být s manželem. Určitě zřídíme Orgboard a postupně sepíšeme obsah klobouků v naší firmě.

Jan Bambuch

Seminář mi pomohl s odstupem pochopit potenciál některých změn.

Pojmenoval některé mé vlastní chyby, chyby kolegů a zároveň poskytl vodítko ke konkrétním změnám.

Petr Zíma

Petr Zíma

Celý seminář od začátku do konce byl super.

Nečekal jsem, že během tří dnů je možné dostat tolik informací.
Motivů, co zavést a změnit je spousta. Určitě doporučím seminář i kolegům.

Martin Pelikán

Martin Pelikán

S většinou problematik obsažených v semináři jsme se již v reálném životě setkali, některé z nich i řešili, a to ne úplně špatným způsobem. Tento seminář nám však pomohl utříbit si názory na jednotlivé problematiky, konkrétně pojmenovat problémy v naší firmě a určit funkční postupy pro eliminování těchto problémů.

Největším přínosem tohoto semináře pro nás bylo zjištění, že drtivá většina problémů v naší společnosti je zapříčiněna absencí správně nastavené firemní struktury, včetně pracovních pozic a jejich řízení, náplně a odpovědnosti.

Martina Weigelová

Spousta zajímavých a přínosných informací.

Seminář mi pomohl ujasnit si některé problémy ve firmě, i způsob, jak je začít řešit, aby se nám lépe fungovalo.

Zdeňka Škochová

Zdeňka Škochová

Osobní poznámky v průběhu semináře a potvrzení toho, co dělám správně, je to nejcennější, co jsem si odnesla. Nejdůležitější ze semináře je vzít dané informace a použít je v životě.