JUDr. Václav Čmolík, ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

JUDr. Václav Čmolík, ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Absolvoval jsem v měsíci červenci 2016 „motivační seminář“ organizovaný firmou Business Success, spol. s r.o., pod vedením Ing. Rastislava Zachara a chtěl bych se touto cestou k semináři vyjádřit.

Byť obsahem semináře byla témata, která jsou v běžném životě a manažerské práci frekventovaná a známá, bylo k těmto notorietám řečeno mnoho zajímavého.

Velmi přesvědčivým a zajímavým způsobem byla jednotlivá témata řazena, doprovázena příklady z různých oblastí života jednotlivců, pracovních týmů i firem, a to s logickým gradováním, že bylo velmi snadné vnímat a přijímat závěry a na jejich základě nebylo možné vyhnout se souběžně probíhající konfrontaci s vlastní firemní praxí a zamyšlením se nad dosavadními řešeními různých firemních situací vyskytujících se při vedení a řízení lidí.

Přínos semináře nezůstal jen na úrovni kvalifikovaného, zajímavého a srozumitelného přednesu problematiky. Seminář byl přínosný logickým výběrem a spojením témat tak, že vznikl celek, který běžné semináře nepojmou. K tématům poskytl přednášející také hierarchizaci a systematizaci motivačních faktorů způsobem, který vychází z praxe, a pro ni je také určena, čímž je takto vedený seminář ve srovnání s možnostmi osvojení si této problematiky z obvyklé manažerské literatury výrazně efektivnější.

Seminář osloví zejména ty zájemce, kteří chtějí získat filozofický nadhled doprovázený aplikovatelnými závěry pro zdánlivě snadnou oblast manažerských dovedností.

 

JUDr. Václav Čmolík
předseda dozorčí rady

ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
třída Tomáše Bati 5334
760 01 Zlín

E-mail: info@zps-fn.cz

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.