Získala jsem spoustu nových informací a poznatků ohledně vedení společnosti, které budu ve své firmě aplikovat.