Skutečnost, že firmě k zachování životaschopnosti nestačí jen skvělý podnikatelský záměr, je vidět v tržním prostředí na každém kroku. Kromě společností s dobrým startem, kterým se dnes daří výborně, si můžeme vzpomenout na firmy, které rovněž začínaly s velkým...